Aktualności

13.10.2016 II Międzynarodowa Naukowa Konferencja BUDO
dkonferencja budo

 

 

II Międzynarodowa Naukowa Konferencja BUDO:  Edukacyjne wartości
tradycyjnego karate-do

13 października 2016 r.
Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”


Na temat edukacyjnych wartości tradycyjnego karate-do dyskutowali uczestnicy 2. Międzynarodowej Naukowej Konferencji BUDO, która 13 października br. odbyła się w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”. Spotkanie naukowców i ekspertów sztuk walki z całego świata m.in. z Austrii, Brazylii, Izraela, Japonii, Serbii, USA i Polski było okazją do podsumowania doświadczeń i badań nad wartościami karate oraz Budo i ich wpływu zarówno na dzieci (począwszy od wieku przedszkolnego), jak i na różne grupy społeczne. Karate stanowi nieocenioną pomoc wychowawczą w kształtowaniu silnego charakteru i osobowości, uczy umiejętnego rozwiązywania konfliktów oraz cech lidera.

Kamil Zeidler, prof. UG, dyrektor Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego i współorganizator konferencji podsumował spotkanie słowami: „Było to niewątpliwie bardzo ważne wydarzenie naukowe integrujące osoby zajmujące się dalekowschodnimi sztukami walki. Zgłębialiśmy walory edukacyjne i kulturowe sztuk walki, poruszaliśmy zagadnienia związane ze zdrowiem, rozwojem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, a także  związane z przeciwdziałaniem patologiom społecznym”.

„Przygotowaliśmy gotowy do wdrożenia na świecie program wychowawczy – doskonałą metodę w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Karate tradycyjne kształtuje najwspanialsze cechy charakteru, kształtuje dobre nawyki, które nabywa się w młodym wieku. Chcemy objąć programem możliwie jak najwięcej dzieci” – powiedział Włodzimierz Kwieciński, prezydent Światowej Federacji Karate Tradycyjnego, która była organizatorem konferencji.

Materiały zgromadzone podczas konferencji zostaną przekazane do UNESCO w celu oficjalnego uznania karate-do jako Światowego Dziedzictwa Kultury oraz promowania karate jako programu edukacyjnego na całym świecie.

 

Podczas konferencji Światowa Federacja Karate Tradycyjnego przyznała tytuły ambasadorów karate tradycyjnego wybitnym osobowościom za ich życiowy dorobek. Osoby, które go otrzymały, swoją postawą i działalnością przyczyniają się do rozwoju karate tradycyjnego na świecie, tworzą jego najnowszą historię. Postawy ambasadorów inspirują do rozwoju zarówno młode pokolenie, jak i dojrzałe osoby, motywują do działania, samodoskonalenia, wyznaczają najwyższe standardy.
Wśród wyróżnionych znalazło się dwoje Polaków – Marta Niewczas, wielokrotna mistrzyni świata, trener, instruktor oraz Krzysztof Neugebauer, trener kadry narodowej seniorów i młodzieżowców, zawodnik – legenda w historii karate tradycyjnego w Polsce. Tytuły ambasadorów otrzymali również: Daikaku Chodoin (Japonia), Robert Fusaro (USA), Katsuya Ishiyama (Japonia), Masaru Kamino (Japonia), Chiyomaro Shimoda (Japonia), Oswaldo Mendoza (Brazylia) i Iliya Yorga (Serbia).


Spotkaniu w Dojo – Stara Wieś patronował Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa BUDO jest jednym z wydarzeń towarzyszących Mistrzostwom Świata w Karate Tradycyjnym Kraków ORLEN 2016, które odbędą się w dniach 14-15 października 2016 r. w TAURON Arenie w Krakowie.

 

Strona www 2. Międzynarodowej Naukowej Konferencji BUDO

 

a

 


Fot. M. Palińska-Sendkowska, WTKF, N. Carrion