Aktualności

24.11.2016 Kurs Instruktora PZKT
Kurs Instruktora PZKT

Polski Związek Karate Tradycyjnego ogłasza nabór na Kurs Instruktora PZKT. Szkolenie obejmować będzie 100 godzin i przeprowadzone zostanie w miesiącach: styczeń – marzec 2017 r.

CELE I ZADANIA KURSU:
 • przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć programowych w ramach klubu przy współpracy z trenerem koordynatorem,
 • zapoznanie uczestników z teoretycznymi, metodycznymi i organizacyjnymi zasadami procesu nauczania i treningu w karate tradycyjnego na poziomie podstawowym (do stopnia 4 kyu).

WYMAGANIA FORMALNE:
 • stopień min. 3 kyu,
 • wykształcenie min. średnie,
 • rekomendacja klubu macierzystego zawierająca informację o nadzorującym trenerze koordynatorze,
 • licencja PZKT,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora karate.

PLANOWANE TERMINY SZKOLEŃ:
 • * 22-28.01.2017 r., Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”,
 • * luty - marzec (2 sesje weekendowe): Warszawa lub Stara Wieś (do ustalenia),
 • * 17-19.03.2017 r., Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”.
* PZKT zastrzega sobie możliwość zmiany terminów.

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW:
do dnia 31.12.2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych do pobrania plikach.