Aktualności

09.01.2018 Zimowe Gasshuku 2018
dgass_zima_18

 

 

Międzynarodowe Seminarium Tradycyjnego Karate-do
Zimowe Gasshuku


Decyzją Światowej Federacji Karate Tradycyjnego WTKF rok 2018 ogłoszony został „Rokiem dziedzictwa Senseia Nishiyamy”. W tym roku będziemy obchodzić 90 rocznicę urodzin Senseia Nishiyamy i 10 rocznicę jego śmierci. Z tej okazji w 2018 roku zorganizowane zostaną liczne seminaria szkoleniowe, które poprowadzą niezwykle doświadczeni instruktorzy tradycyjnego karate-do z całego świata, którzy u boku Senseia Nishiyamy doskonalili tę sztukę walki i propagowali jej rozwój.
Seminarium inaugurującym „Rok dziedzictwa Senseia Nishiyamy” będzie Zimowe Gasshuku 2018.


TERMIN: 14-18 lutego 2018 (środa-niedziela)

MIEJSCE: Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś“
Stara Wieś 1, 97-570 Przedbórz

ORGANIZATOR: Polski Związek Karate Tradycyjnego

PROWADZĄCY:
WŁODZIMIERZ KWIECIŃSKI Sensei 8 DAN (Polska) - koordynator Gasshuku
prezydent Światowej Federacji Karate Tradycyjnego (WTKF), prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego (PZKT), trener selekcjoner kadry narodowej PZKT.

ILIJA JORGA Soke 10 DAN (Serbia)
założyciel i prezydent Światowej Federacji Karate Fudokan (World Fudokan Federation, WFF).

NELSON CARRION Sensei 7 DAN (Urugwaj)
sekretarz generalny Światowej Federacji Karate Tradycyjnego (WTKF),
dyrektor generalny i instruktor Instytutu Tradycyjnego Karate-do (Traditional Karate Do Institute, TKI)


Wyjątkowym wydarzeniem towarzyszącym Gasshuku będzie uroczyste ogłoszenie wyników Plebiscytu na Najlepszych Zawodników w Karate Tradycyjnym 2017 Roku.
 
Podczas Gasshuku przeprowadzone zostaną egzaminy na stopnie mistrzowskie Dan.

 aIlija Jorga jest profesorem akademickim i lekarzem medycyny sportowej. Pełni funkcję prezydenta Światowej Federacji Karate Fudokan (World Fudokan Federation - WFF) – organizacji, którą założył w 1980 roku. Był również pionierem karate w Jugosławii, gdzie w owym czasie było ono na bardzo wysokim poziomie i skupiało ponad 200 tysięcy ćwiczących. Wielokrotnie zdobywał tytuły mistrzowskie na arenie europejskiej i światowej.
Ilija Jorga jest jednym z najbardziej doświadczonych instruktorów tradycyjnego karate-do na świecie. Treningi karate rozpoczął w 1959 roku. Jego pierwszym instruktorem był starszy brat – Vladimir Jorga. Następnie rozwijał swoje umiejętności pod okiem Tetsuji Murakami, Taiji Kase i Senseia Hidetaki Nishiyamy.
Całe swoje życie poświęcił pracy nad rozwojem tradycyjnego karate-do na świecie. W 1990 roku motywował i przyczynił się do wyjazu Włodzimierza Kwiecińskiego na Mistrzostwa Świata do Limy (Peru), które były krokiem milowy w rozwoju tradycyjnego karate-do.
Od początku pojawienia się w Polsce tej sztuki walki Ilija Jorga pilotował jej rozwój w naszym kraju.     W 1976 roku przeprowadził pierwsze w Polsce egzaminy na stopnie mistrzowskie Dan, które zakończyły się pozytywnym wynikiem dla 8 osób. To właśnie dzięki jego wsparciu i zaangażowaniu Polska wstąpiła w struktury ITKF.
Ilija Jorga jest człowiekiem renesansu, artystą, rzeźbiarzem i autorem wielu książek.
Od kilku lat WTKF buduje z WFF wspólną platformę karate, której celem jest dalszy rozwój tej sztuki walki na świecie.
  
 aNelson Carrion jest dyrektorem generalnym Instytutu Tradycyjnego Karate-do (Traditional Karate Do Institute - TKI) – organizacji, którą założył w 1997 roku. Pełni również funkcję sekretarza generalnego Światowej Federacji Tradycyjnego Karate-do (WTKF).

Jest egzaminatorem, międzynarodowym sędzią WTKF oraz niezwykle doświadczonym instruktorem tradycyjnego karate-do. Od 1971 roku prowadził seminaria i szkolenia m.in. w Argentynie, Brazylii, Francji, Hiszpanii, Kostaryce, Polsce, Portugalii, RPA, Szwajcarii, Tunezji, Urugwaju, USA oraz na Litwie i we Włoszech.

Wiedzę i umiejętności z dziedziny tradycyjnego karate-do zdobywał, uczestnicząc w niezliczonych kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych wielokrotnie przez Senseia Nishiyamę.

Jest współzałożycielem i współdziałaczem narodowych federacji tradycyjnego karate-do w wielu krajach na całym świecie m.in. w Urugwaju, Brazylii, Argentynie, Kostaryce, Hiszpanii i Francji.
  
 aWłodzimierz Kwieciński - koordynator Gasshuku

Prezydent Światowej Federacji Karate Tradycyjnego (WTKF), prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego (PZKT), trener selekcjoner kadry narodowej PZKT.