Aktualności

09.01.2018 Kurs instruktora PZKT
Kurs instruktora PZKT

Polski Związek Karate Tradycyjnego ogłasza nabór na kurs instruktora PZKT. Szkolenie obejmować będzie 100 godzin i przeprowadzone zostanie w miesiącach: luty-marzec 2018 r.

Cele i zadania kursu:
- przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć programowych w ramach klubu przy współpracy z trenerem koordynatorem;
- zapoznanie uczestników z teoretycznymi, metodycznymi i organizacyjnymi zasadami procesu nauczania i treningu w karate tradycyjnego na poziomie podstawowym (do stopnia 4 kyu).

Wymagania formalne dla uczestnika kursu:
- stopień min. 3 kyu,
- wykształcenie min. średnie,
- rekomendacja klubu macierzystego zawierająca informację o nadzorującym trenerze koordynatorze,
- licencja PZKT,
- zaświadczenie o niekaralności,
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pracy instruktora.

Planowane terminy szkoleń:
- *4-10.02.2018 r. - Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo- Stara Wieś”,
- *16-18.03.2018 r. - Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo- Stara Wieś”.
* PZKT zastrzega sobie możliwość zmiany terminów.

Zgłoszenia: do dnia 22.01.2018 r.: należy przesłać na adrs e-mail: promocja.karate@wp.pl
(temat wiadomości: kurs instruktorski 2018) wypełniony formularz zgłoszeniowy + potwierdzenie wpłaty zaliczki.