Aktualności

05.03.2018 Kurs instruktora PZKT

Kurs instruktora PZKT

 

PZKT ogłasza nabór na kurs instruktora. Szkolenie obejmować będzie 100 godzin i przeprowadzone zostanie w miesiącach marzec-czerwiec 2018 r.

Cele i zadania kursu:
- przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć programowych w ramach klubu przy współpracy z trenerem koordynatorem;
- zapoznanie uczestników z teoretycznymi, metodycznymi i organizacyjnymi zasadami procesu nauczania i treningu w karate tradycyjnego na poziomie podstawowym (do stopnia 4 kyu).

Planowane terminy szkoleń:
16-18.03.2018 r.- Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś”
6-8.04.2018 r.- Warszawa
18-20.05.2018 r.- Warszawa
8-10.06.2018 r.- miejsce do ustalenia
* PZKT zastrzega sobie możliwość zmiany terminów.

Wymagania formalne dla uczestnika kursu:
- stopień min. 3 kyu,
- wykształcenie min. średnie,
- rekomendacja klubu macierzystego zawierająca informację o nadzorującym trenerze koordynatorze,
- licencja PZKT,
- zaświadczenie o niekaralności,
zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pracy instruktora.

Zgłoszenia:
do dnia 11.03.2018 r.: należy przesłać na adres e-mail: promocja.karate@wp.pl (temat wiadomości: kurs instruktorski 2018) wypełniony formularz zgłoszeniowy + potwierdzenie wpłaty zaliczki.