Aktualności

15.03.2018 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate Tradycyjnym 2018
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w Karate Tradycyjnym 2018

 
Tegoroczne rozgrywki Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Karate Tradycyjnym rozpoczną się 19 maja zawodami w Ozorkowie - dla strefy A. Trzy tygodnie później – 9 czerwca rywalizować będą zawodnicy strefy B we Włocławku. Rozgrywki dla stref C i D odbędą się w drugiej połowie roku – 23 września w Kraśniku dla strefy C i 30 września w Krakowie dla strefy D. W mistrzostwach startują zawodnicy w wieku 12-13 lat (ur. 1.01.2005 – 31.12.2006) zgłoszeni bezpośrednio z klubów członkowskich PZKT z poszczególnych województw w danej strefie.
 
Kalendarz rozgrywek

19 maja 2018,  Ozorków – strefa A

Województwa: wielkopolskie, łódzkie, świętokrzyskie
Organizator: Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego

9 czerwca 2018, Włocławek – strefa B
Województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie 
Organizator: Włocławski Klub Karate Tradycyjnego

23 września 2018, Kraśnik – strefa C
Województwa: podkarpackie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie
Organizator: Lubelski Związek Karate Tradycyjnego

30 września 2018, Kraków – strefa D

Województwa: lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie
Organizator: Małopolski Związek Karate Tradycyjnego
 
Konkurencje:
Kata ind. dziewcząt: 9-8-7 kyu, 6-5-4 kyu, 3-2-1 kyu    
Kata ind. chłopców: 9-8-7 kyu, 6-5-4 kyu, 3-2-1 kyu

Pliki do pobrania: