Aktualności

21.03.2018 Egzamin na stopnie mistrzowskie - 20-21 kwietnia, Gdańsk
W dniach 20-21 kwietnia podczas Regionalnego Kursu Mistrzowskiego prowadzonego przez senseia Włodzimierza Kwiecińskiego w Gdańsku przeprowadzone zostaną egzaminy na stopnie mistrzowskie 1-3 Dan.

W pliku do pobrania znajdują się szczegółowe informacje nt. procedury przystąpienia do egzaminu.

Zgłoszenia do egzaminu tylko w formie pisemnej należy przesyłać e-mailem na adres: pzkt@karate.pl najpóźniej do dnia 30 marca 2018 r. (piątek).

Każdy kandydat, który zgłosi się na egzamin w wyznaczonym terminie, otrzyma z biura PZKT e-mail zwrotny z informacją o dopuszczeniu/niedopuszczeniu do egzaminu lub ewentualnych brakach, które należy uzupełnić.

Pliki do pobrania: