Aktualności

14.06.2018 Zawodnicy PZKT - badanie

Ministerstwo Sportu i Turystyki zleciło przeprowadzenie badania ankietowego Sportowcy 2018 wśród zawodników sportowych. Prosimy wszystkich zawodników o wypełnienie ankiety na stronie: www.openfield.pl/sportowcy do dnia 24 czerwca br. Badanie obejmuje osoby, które mają wyrobioną licencję zawodniczą w PZKT ze wszystkich kategorii wiekowych.


Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych, opracowanym w roku ubiegłym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, wszystkie polskie związki sportowe są zobligowanie do brania udziału w badaniach społecznych i statystycznych realizowanych przez lub na zlecenie MSiT. Jest to bardzo ważne, ponieważ od realizacji zaleceń wspomnianego wyżej Kodeksu będzie zależała ocena aktywności danego związku, co będzie bezpośrednio przekładało się na dalsze funkcjonowanie i współpracę z MSiT (m.in. od tego będzie uzależniona wysokość przyznawanych środków finansowych na szkolenie kadry narodowej itp.).


Badanie jest poufne, a odpowiedzi są w 100% anonimowe. Ankieta jest krótka i jej wypełnienie zajmuje tylko kilka minut. Można ją wyświetlić i wypełnić zarówno na komputerze, jak i urządzeniach mobilnych.


Pliki do pobrania: