Aktualności

05.09.2018 Uroczystość ofiarowania Słupa Pokoju dla Dojo - Stara Wieś
dsłup pokoju

 



Zachęcamy przedstawicieli klubów PZKT do udziału w uroczystości ofiarowania Słupa Pokoju Dojo - Stara Wieś, która odbędzie się 24 września br. o godz. 12.00.

Słupy Pokoju to pomniki pokoju, które popularyzują przesłanie Niech będzie pokój na ziemi. Ideą im przyświecającą jest zbliżanie ludzi do siebie, zarówno w globalnym wymiarze, jak i poprzez codzienną ludzką życzliwość i wzajemną tolerancję. Słupy Pokoju mają motywować do podejmowania działań podnoszących świadomość pokoju w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia. Od 1976 roku umieszczane są na całym świecie na terenach uniwersytetów, urzędów państwowych i organizacji społecznych. Można je spotkać m. in. w siedzibie ONZ, w Światowej Organizacji Zdrowia, w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, w ogrodach watykańskich, ofiarowane były także papieżowi Janowi Pawłowi II, Dalajlamie oraz Matce Teresie z Kalkuty.


Fundacja Heiwa, ściśle współpracująca z Fundacją Pokojową Goi z Japonii, zaproponowała umieszczenie Słupa Pokoju w Dojo - Stara Wieś. Uroczystość ofiarowania daru zostanie połączona z Warsztatami Edukacji dla Pokoju i będzie kontynuacją obchodów Międzynarodowego Dnia Pokoju w Polsce przypadającego 21 września. Spotkaniu towarzyszyć będzie ofiarowanie herbaty jako element chado oraz ceremonialny strzał z łuku japońskiego. Podczas uroczystości do wszystkich krajów świata, w których znajdują się Słupy Pokoju, zostanie skierowane przesłanie pokoju oraz deklaracja braterstwa i współpracy w budowaniu lepszego świata.

Organizatorzy zapraszają naszą uroczystość w dn. 24 września 2018r. na godz. 12.00 - 12.30 5-osobowe delegacje klubów. Uczestnictwo należy potwierdzić do dnia 7 września 2018 r. (e-mail: biuro@dojo-starawies.pl, tel. 661 240 200).


Pliki do pobrania: