Aktualności

17.05.2019 Walne zgromadzenie Polskiego Związku Karate Tradycyjnego

Walne zgromadzenie Polskiego Związku Karate Tradycyjnego odbędzie się w dniu 16 czerwca 2019 roku we Wrocławiu. 

Szczegółowe informacje na temat zgromadzenia zostały wysłane do poszczególnych klubów drogą e-mailową.