Aktualności

13.02.2012 Zimowe Gasshuku 2012
Zakończyło się zimowe Gasskuku 2012. Szkolenie przeprowadzone zostało w miniony weekend (8-12 lutego) w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś“. Formuła tegorocznego zimowego Gasshuku została zmieniona – przeznaczone było tylko dla członków PZKT. Treningi prowadzili: sensei Włodzimierz Kwieciński 7 Dan ITKF – prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, trener selekcjoner kadry narodowej PZKT; sensei Krzysztof Neugebauer 5 Dan ITKF – trener kadry narodowej seniorów PZKT oraz sensei Andrzej Maciejewski 4 Dan ITKF – trener kadry narodowej juniorów PZKT, wiceprezes PZKT. Podczas Gasshuku odbył się Kurs sędziowski PZKT.

Sensei Włodzimierz Kwieciński 7 Dan ITKF podsumował szkolenie: „Celem tegorocznego zimowego Gasshuku było przygotowanie sędziów, zawodników i Związku do organizacji najważniejszej imprezy w tym roku, czyli mistrzostw świata. Odbyły się egzaminy na sędziów, egzaminatorów oraz na stopnie Dan. W piątek zebrał się Zarząd Związku, a następnego dnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie delegatów PZKT. Rozpoczęły się również rozgrywki ligowe i ogłosiliśmy wyniki Plebiscytu na Najlepszych Zawodników Karate 2011 roku. To dużo wydarzeń – towarzyszyła im bardzo pozytywna atmosfera”.

Sensei Krzysztof Neugebauer, trener kadry seniorów PZKT prowadził szkolenie dla zawodników startujących w kategorii seniorów oraz dla instruktorów i posiadaczy czarnych pasów, którzy nie brali udziału w kursie sędziowskim: „Szkoliliśmy się według zasad i pryncypiów karate tradycyjnego. Naszym celem było rozpoczęcie przygotowań do mistrzostw świata, które odbędą się w październiku w Łodzi. To początek sezonu. Skupiliśmy się na przygotowaniu do eliminacji i pierwszego turnieju Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego”.

„Młodzież rozpoczęła swoje przygotowania do mistrzostw świata, które będą dla nich podwójnie wyjątkowe: odbędą się w Polsce i po raz pierwszy wystartują w nich juniorzy. Jest wśród nich duża motywacja. Widząc to zaangażowanie, jestem przekonany, że na mistrzostwach świata odniosą sukcesy” – podsumował szkolenie sensei Andrzej Maciejewski, trener kadry narodowej juniorów PZKT.

Wydarzeniami towarzyszącymi Gasshuku były eliminacje i I turniej Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego 2012 oraz ogłoszenie wyniku Plebiscytu na Najlepszych Zawodników w Karate Tradycyjnym 2011.