Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym Kraków ORLEN 2016 II Międzynarodowa Naukowa Konferencja BUDO

dkonferencja budo

 

 

II Międzynarodowa Naukowa Konferencja BUDO:  Edukacyjne wartości
tradycyjnego karate-do

13 października 2016 r.
Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”Patronat: Marszałek Województwa Łódzkiego pan Witold Stępień, rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Gdańskiego

Gospodarze:
Włodzimierz Kwieciński (Polska) – Prezydent Światowej Federacji Karate Tradycyjnego, Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego
Kamil Zeidler (Polska) – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Centrum Studiów Azji Wschodniej UG
Mahmoud Tabassi (USA) – Wiceprezydent Światowej Federacji Karate Tradycyjnego
Nelson Carrion (Urugwaj) – Sekretarz Generalny Światowej Federacji Karate Tradycyjnego

 

Program:

11:00 – Uroczyste otwarcie konferencji

11:00-12:30 – Pierwsza sesja
prof. Vladimir Jorga (Serbia)

Biochemical and physiological characteristics of kata training in traditional karate
prof. Tomasz Karski, dr Jacek Karski (Polska)
Biomechanical etiology of the so-called idiopathic scoliosis (1995-2007). Principles of new therapy and causal prophylaxis. Importance of  stretching exercise like karate in prophylaxis and in the therapy
Soolmaz Abooali (USA)
Traditional karate: a vehicle toward conflict resolution and soft power
Jose Humberto de Souza (Brazylia)
Shotokan Academy in 37 years forming champions in sport and life
Reinhard Lindner (Austria)
Educational value of traditional karate-do
Eyal Nir (Izrael)
Personal leadership the BuDo-Way

12:30-13:00 – Przerwa kawowa

13:00-15:00 – Druga sesja
dr Ilija Jorga (Serbia)

Authority, honor, conscience and honesty as factors in the creation of Personality in Budo art of fighting
dr Masakazu Hashimoto (Japonia)
Karatedo and morality as Budo
dr Janusz Szymankiewicz (Polska)
Ciało i duch w kulturach azjatyckich – kulturowe i historyczne aspekty i etapy rozwoju okinawskiego karatedo i japońskiego karate
dr Marta Niewczas, dr Renata Grzywacz (Polska)
Sports training as a key factor of health care in selected social groups
Łukasz Wójcik (Polska)
Physical activity of children in the pre-school age who train traditional
dr Jacek Splisgart (Polska) 
Budo/bujutsu in the fight against pathologies in school - exampled on Japanese judo and jiujitsu
dr Magdalena Marcinkowska (Polska)
Karate-do as intangible cultural heritage within the meaning of the UNESCO Convention of 2003

15:00-16:00 – Dyskusja
 

 

Miejsce:
Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”
Stara Wieś 1, 97-570 Przedbórz
www.dojostarawies.com


Wystąpienia wszystkich uczestników konferencji opublikowane zostaną w książce „Edukacyjne wartości tradycyjnego karate-do”, która zostanie wydana w trzech językach: angielskim, japońskim i polskim.
Materiały zgromadzone podczas konferencji zostaną przekazane do UNESCO w celu oficjalnego uznania karate-do jako Światowego Dziedzictwa Kultury oraz promowania karate jako programu edukacyjnego na całym świecie.

 

a