Kontakt z PZKT

Polski Związek Karate Tradycyjnego
Siedziba PZKT
ul. Sienkiewicza 85/87
90-057 Łódź
tel./faks +48 42 632 85 79
tel. +48 42 632 97 59
e-mail: pzkt@karate.pl

NIP 725-14-47-328

 
Biuro Promocji w Warszawie
ul. Osowska 82
04-351 Warszawa
tel.  22 404 44 38, 889 765 144
e-mail: biuro.pzkt@wp.pl (ogólny), licencje.pzkt@wp.pl (licencje indywidualne)
bazadanych.pzkt@wp.pl (egzaminy na stopnie kyu, licencje zawodnicze, dane w bazie), faktury.karate@wp.pl (faktury)

 
 
Rzecznik Prasowy PZKT:
Janusz Kawałko
tel. +48 696 066 100
e-mail: janusz@kawalko.com
 
 
Numery kont PZKT
(Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy należność przelewana jest na właściwe konto)
 
WPŁATY ZA EGZAMINY NA STOPNIE UCZNIOWSKIE I PASZPORTY PZKT:
06 8988 0001 0000 0017 8930 0007, Bank Spółdzielczy w Przedborzu

WPŁATY ZA INDYWIDUALNE LICENCJE CZŁONKOWSKIE PZKT (koszt licencji 40 zł – obowiązkowa dla wszystkich ćwiczących od 1 stycznia 2015 r.)
33 8988 0001 0000 0017 8930 0006, Bank Spółdzielczy w Przedborzu
W celu zidentyfikowania wpłaty z osobą, za którą pieniądze zostaną przelane, prosimy w tytule przelewu koniecznie podać następujące dane:
Imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty
np. „Kacper Abramczyk, ur. 20.05.2000, Lubelski KKT”.  Więcej informacji: Indywidualne licencje członkowskie PZKT

POZOSTAŁE WPŁATY (licencje klubowe, licencja Egzaminatora, opłaty za udział w szkoleniach itd.):
71 8988 0001 0000 0017 8930 0001, Bank Spółdzielczy w Przedborzu

Kontakt w sprawach finansowych (rachunki, wyjaśnienia dotyczące wpłat itp.):
- za wpłaty na poniższe konto prosimy o kontakt z Biurem Promocji PZKT w Warszawie:
06 8988 0001 0000 0017 8930 0007

- za wpłaty na pozostałe konta PZKT prosimy o kontakt z Panem Piotrem Mogiłko, e-mail: pmogilko@karate.pl.
 
 

W sprawie wyjaśnień kwestii formalnych prosimy o kontakt odpowiednio z:
Siedziba PZKT w Łodzi (dane kontaktowe powyżej)

  • Licencje klubowe
  • Punkty do licencji PZKT


Biuro Promocji PZKT w Warszawie
(dane kontaktowe powyżej)

  • Rejestracja stopni
  • Licencje zawodnicze
  • Paszporty (budopasy)
  • Indywidualne licencje członkowskie PZKT (40 zł)