Wymagania egzaminacyjne KYU (9) DAN

KYU (9) DAN


I. PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ WSZYSTKICH KATA Z LISTY ITKF


II. LICENCJONOWANY INSTRUKTOR PZKT I ITKF


III. WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SZKOLENIOWE LUB SPORTOWE


IV. NOMINACJA PRZEZ ZARZĄD PZKTDyplom stwierdzający stopień mistrzowski 9 Dan Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.