Wymagania egzaminacyjne NI (2) DAN

NaI (2) DAN


I. KATA
1. Obowiązkowe: Gankaku, Tekki Nidan.
dgankaku

2. Do wyboru: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Enpi.

 dbassai-daidjiondkanku-daidenpi

II. KIHON

1.
(PW)->  J.-Kizamizuki (ZE), KWP
Oizuki Sanbonzuki (ZE) ->(PW)
*Sanbonzuki: J.x2, C.x2
(P)
2.
(O)(PW)->  PWP J.-Kizamizuki (ZE), C.-Maegeri,
J.-Oizuki (ZE) ->(PW)
(T)
3.
(KI)->
XJ.-Yoko Keage, C.-Yoko Kekomi ->(KI)
(P)
4.
(PW)-> KWTJ.-Ageuke (ZE), C.-Mawashigeri,
J.-Yoko Urakenuchi (KI), KWP
J.-Oizuki (ZE) ->(PW)
(T)
5.
(W)(PW)->  J.-Maegeri - w przód,
J.-Yoko Keage - w bok,
C.-Yoko Kekomi - w bok,
C.-Mawashigeri - w przód,
C.-Ushirogeri - w tył ->(PW)
(P)

 

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.


IV. TEST KIME

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).


V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wg uznania egzaminatora.


VI. KUMITE

a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2
Kizami Mawashigeri: J.x2
Mawashigeri: J.x2
Ushirogeri: C.x2

W obronie zastosowanie SEN lub GO-NO-SEN wg uznania zdającego
* UWAGA - ataki są wykonywane w dowolnej kolejności bez zapowiedzi!


b) Jiyu Kumite - 3 walki sędziowane wg przepisów ITKF


VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI MISTRZOSTW POLSKI PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)


VIII. SAMOOBRONA

1. Obrona przed nożem, kijem, pałką.
2. Obrona z pozycji siedzącej na podłodze lub krześle.
3. Obrona przed chwytem za rękę, przed duszeniem itp.


IX. OKRES TRENINGU
Dwa lata treningu (udział w minimum 200 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.


UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.