Wymagania egzaminacyjne ROKU (6) DAN

aROKU (6) DAN


I. PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ WSZYSTKICH KATA Z LISTY ITKF


II. LICENCJONOWANY INSTRUKTOR PZKT I ITKF


III. WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SZKOLENIOWE LUB SPORTOWE


IV. NOMINACJA PRZEZ ZARZĄD PZKTDyplom stwierdzający stopień mistrzowski 6 Dan Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.