Wymagania egzaminacyjne Stopnie i ich zasadnicze kryteria

Stopień
Oznaczenie pasa  Wymagany okres treningu pomiędzy egzaminami
Zasadnicze kryteriaWiek
9 KYU
Biały a

Półtora miesiąca
min. 12 treningów

  Bez ograniczeń
8 KYU
Żółtya
Trzy miesiące
min. 24 treningi
Umiejętność zastosowania najprostszych akcji i technik Bez ograniczeń
7 KYU
Pomarańczowy
a Trzy miesiące
min. 24 treningi
Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznych Bez ograniczeń
6 KYU
Zielony a Trzy miesiące
min. 24 treningi
Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznych Bez ograniczeń
5 KYU
Niebieski I
a Trzy miesiące
min. 24 treningi
Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznych Bez ograniczeń
4 KYU
Niebieski II a Trzy miesiące
min. 24 treningi
Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznych Bez ograniczeń
3 KYU
Brązowy I
a Trzy miesiące
min. 24 treningi
Rozwój zdolności współzawodnictwa wg przepisów sędziowskich ITKF.
Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Bez ograniczeń
2 KYU
Brązowy II a Trzy miesiące
min. 24 treningi
Rozwój zdolności współzawodnictwa wg przepisów sędziowskich ITKF.
Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Bez ograniczeń
1 KYU
Brązowy III a Cztery miesiące
min. 32 treningi
Rozwój zdolności współzawodnictwa wg przepisów sędziowskich ITKF.
Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Bez ograniczeń
1 DAN
Czarny a Jeden rok
min. 100 treningów
Rozwój kime oraz realności technik.
Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Min. 14 lat
2 DAN
Czarny a Dwa lata
min. 200 treningów
Umiejętność indywidualnego wzmacniania preferowanych technik i akcji.
Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Min. 16 lat
3 DAN
Czarny a Trzy lata
min. 300 treningów
Umiejętność indywidualnego wzmacniania preferowanych technik i akcji.
Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Min. 21 lat
4 DAN
Czarny a Cztery lata Znajomość zasad ruchów ciała i technik oraz umiejętność ich zastosowania w różnych warunkach do tego stopnia, że można kierować przeciwnikiem.
Licencjonowany instruktor PZKT.
Min. 25 lat
5 DAN
Czarny a Pięć lat Dalsze pogłębianie zasad ruchów ciała i technik oraz ich rozwój zgodnie z indywidualną psychiką.
Wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.
Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF.
Min. 30 lat
6 DAN
Czarny a Sześć lat Dalszy nieprzerwany rozwój techniczny oraz wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.
Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF.
Min. 36 lat
7 DAN
Czarny a Siedem lat Dalszy nieprzerwany rozwój techniczny oraz wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.
Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF.
Min. 43 lat
8 DAN
Czarny a Osiem lat Dalszy nieprzerwany rozwój techniczny oraz wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.
Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF.
Min. 51 lat
9 DAN
Czarny a Dziewięć lat Dalszy nieprzerwany rozwój techniczny oraz wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.
Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF.
Min. 61 lat
10 DAN
Czarny a  Jest to stopień oznaczający osiągnięcie ideału na drodze karate, w praktyce przyznawany pośmiertnie.