Wymagania egzaminacyjne YON (4) DAN

aYON (4) DAN


I. KATA

1. Dowolne kata z wyjątkiem Heian 1-5, Tekki 1.
2. Kandydat wyjaśnia i odpowiada na pytania dotyczące kata, które wykonywał.


II. TEORIA

Praca pisemna z zakresu karate, temat dowolny, ok. 6-10 str. maszynopisu oraz ustna jej obrona.


III. KUMITE I SAMOOBRONA

Kandydat przedstawia w czasie około 5 minut swoje badania, dociekania w zakresie kumite i samoobrony. Przez około 10 minut demonstruje praktycznie swój wykład i odpowiada na zadawane pytania.


IV. LICENCJONOWANY INSTRUKTOR PZKT


V. NOMINACJA PRZEZ ZARZĄD PZKT


Dyplom stwierdzający stopień mistrzowski 4 Dan Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.