Wymagania egzaminacyjne YON (4) KYU

YON (4) KYU


I. KATA
Heian Godan (Nr 5)
dheian-godan

II. KIHON

1.
(ZE)->  Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2
(P)
2.
(ZE)->
 J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
(T)
3.
(ZE)->  C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI)
(P)
4. (ZE)->
 C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
5.
(KI)->  C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE)
(T)
6.
(ZE)->  Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1
(P)
7.
(O)(ZE)->  C.-Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1
(P)
8.
(KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
9.
(KI)-> X C.-Yoko Kekomi (KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
10.
(O)(ZE)->
 C.-Ushirogeri ->(ZE)
(P)
11.
(O)(ZE)->  C.-Maegeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)

 

III. KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
/ a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
/
\
\ b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)


GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
/ a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
/
\
\ b) Uke-waza (bloki)


IV. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH KLUBOWYCH (potwierdzony w paszporcie PZKT)


V. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.


UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.